Jdi na obsah Jdi na menu
 

 

Storna

Obchodní a stornovací podmínky 
 


1. Zotavovací akce v RS Lubenec se může zúčastnit dítě ve věku 5 – 17 let. 

2. Součástí každé přihlášky jsou základní informace pro rodiče, které jsou uvedeny na stránkách tábora. ( doporučené vybavení dítěte, základní informace, Posudek o zdravotní způsobilosti, Prohlášení o bezinfekčnosti, Storno podmínky).

3. Vedoucí autobusu převezme při odjezdu průkaz pojišťovny, Posudek o zdravotní způsobilosti, a potvrzenou bezinfekčnost, popř. léky v originál balení.

4. Přihlášku objednáte na našich www stránkách, nebo e-mailem na ldtlubenec@seznam.cz Přihláška je obratem zaslána na určenou adresu.

5. Platbu za poukaz lze provést v hotovosti provozovateli, převodem nebo vkladem na bankovní účet.   Při platbě převodem nebo vkladem na účet je nutné dodržet variabilní symbol – r.č. dítětě, v textu-jméno dítěte.

6. Cena poukazu  je konečná a úhradu je nutné provést dle instrukcí uvedených na stránkách tábora. Dítě je závazně přihlášeno až po uhrazení rezervačního poplatku.

7. Stravování dětí začíná obědem v den příjezdu do RS Lubenec a končí v den odjezdu snídaní.

8. V případě, že nepředvídatelné a neodvratitelné okolnosti zabrání pořádání zotavovací akce a tím dojde k jeho zrušení ze strany provozovatele mají účastníci právo na vrácení 80% z celkové částky.

9. Platnou a zaregistrovanou přihlášku může zákonný zástupce dítěte písemně zrušit a odstoupit od smlouvy. V tomto případě bude účtován stornovací poplatek dle bodu 10 a 11.

10.Při zrušení přihlášení (odstoupení od smlouvy) dítěte ze strany zákonných zástupců je rezervační poplatek nevratný.

11. Pro určení lhůty stornovacích poplatků je rozhodující datum doručení písemného odstoupení od smlouvy provozovateli. Při zrušení poukazu 30-21 dní před zahájením turnusu 50 % z ceny poukazu, 20 – 10 dní před zahájením turnusu 80 % z ceny poukazu, 9 dnů a méně před zahájením zotavovací akce 100% z ceny poukazu.

12. Pokud je důvodem nenastoupení dítěte na zotavovací akci nemoc/úraz je na základě předložené lékařské zprávy stornovací poplatek 20% z ceny poukazu.

13. Při odjezdu dítěte ze zotavovací akce  provozovatel žádnou částku za zameškaný den nevrací.

14. V případě hrubého porušení táborového řádu - alkohol a jiné omamné látky, kouření, nekázeň, nenahlášený zdravotní problém, šikana, nebo úmyslné poškození objektů a zařízení RS Lubenec si vyhrazuje provozovatel právo poslat dítě domů bez nároku na vrácení peněz.

15. V případě stížnosti na kvalitu poskytovaných služeb neprodleně informujte provozovatele  za účelem sjednání nápravy. Zákonný zástupce dítěte má právo reklamovat služby během pobytu, nebo do 7 dnů po jeho ukončení.