Jdi na obsah Jdi na menu
 

 

Storna

Obchodní a stornovací podmínky 
 


1. Zotavovací akce v RS Lubenec se může zúčastnit dítě ve věku 5 – 16 let. 
 

2. Součástí každé přihlášky jsou základní informace pro rodiče ( doporučené vybavení dítěte, časy a místa odjezdu, formulář Posudek o zdravotní způsobilosti, Prohlášení o bezinfekčnosti) 

3. Vedoucí autobusu převezme při odjezdu  spolu se zdravotním a očkovacím průkazem dítěte, průkazku pojišťovny, posudek o zdravotní způsobilosti, a potvrzenou bezinfekčnost.

4. Přihlášku objednáte na našich www stránkách, nebo e-mailem na ldtlubenec@seznam.cz Přihláška je obratem zaslána na určenou adresu.

5. Platbu za poukaz lze provést v hotovosti provozovateli, převodem nebo vkladem na bankovní účet.   Při platbě převodem nebo vkladem na účet je nutné dodržet variabilní symbol – r.č. dítětě, v textu-jméno dítěte.

6. Cena poukazu  je konečná a úhradu je nutné provést dle instrukcí uvedených na stránkách tábora.

7. Stravování dětí začíná večeří v den příjezdu do RS Lubenec a končí v den odjezdu snídaní.

8. V případě, že nepředvídatelné a neodvratitelné okolnosti zabrání pořádání zotavovací akce a tím dojde k jeho zrušení ze strany provozovatele mají účastníci právo na vrácení 80% z celkové částky.

9. Platnou a zaregistrovanou přihlášku může zákonný zástupce dítěte písemně zrušit a odstoupit od smlouvy. V tomto případě bude ale účtován stornovací poplatek dle bodu 10.

10. Pro určení lhůty stornovacích poplatků je rozhodující datum doručení písemného odstoupení od smlouvy provozovateli - Při zrušení poukazu - 30-21 dní před zahájením turnusu 50 % z ceny poukazu, 20 – 10 dní před zahájením turnusu 80 % z ceny poukazu,  9 dnů a méně před zahájením zotavovací akce 100% z ceny poukazu.

11. Pokud je důvodem nenastoupení dítěte na zotavovací akci nemoc/úraz je na základě předložené lékařské zprávy stornovací poplatek 20% z ceny poukazu.

12. Při odjezdu dítěte ze zotavovací akce  provozovatel žádnou částku za zameškaný den nevrací.

13. V případě hrubého porušení táborového řádu - alkohol a jiné omamné látky, kouření,

šikana , nebo úmyslné poškození objektů a zařízení RS Lubenec si vyhrazuje provozovatel

právo poslat dítě domů bez nároku na vrácení peněz.

14. V případě stížnosti na kvalitu poskytovaných služeb neprodleně informujte

provozovatele  za účelem sjednání nápravy. Zákonný zástupce dítěte má právo reklamovat

služby během pobytu, nebo do 7 dnů po jeho ukončení.